+420 602 751 462

info@msbranisovice.cz

Branišovice 57

671 77 Branišovice

06:30 - 16:30

Pondělí - Pátek

123 456 789

info@msbranisovice.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

O nás

Každý den s úsměvem

V naší mateřské škole usilujeme o vytvoření spíše rodinného prostředí, kde se děti cítí dobře a spokojeně, těší se na další strávené dny se svými kamarády i učitelkami.

Snažíme se, aby každá chvíle strávená v naší školce, byla pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní. To vše pořád dokola a přece pokaždé jinak.

Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí (doporučujeme postupnou a nenásilnou formu adaptace). Pro dvouleté děti je většinou zajištěna mimo pedagogického pracovníka i další potřebná personální podpora (chůva, asistent).

Každé dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Zaměstnanci školy, i nepedagogičtí, k dětem přistupují vřele, empaticky, vstřícně a respektují jejich individuální potřeby.

Budova mateřské školy

Mateřská škola s ohledem na velikost obce a počet dětí je koncipována jako jednotřídní MŠ s kapacitou pro 24 dětí. Je součástí budovy obecního úřadu a nachází se uprostřed obce. Sousedí s kostelem sv. Vavřince.
Budova je přízemní, bezbariérová a klimatizovaná. Provoz mateřské školy byl zahájen v roce 2013.
Obec Branišovice leží asi 10 km od Pohořelic a jezdí k nám pravidelná autobusová doprava integrovaného dopravního systému.

Kdo pečuje o Vaše děti

Bc. Kateřina Mikšová – ředitelka školy
Vlasta Zimová – učitelka
Bc. Petra Škůrková – učitelka
Darina Havlišová – asistent pedagoga
Martina Nečasová – provozní pracovnice